Türk Dili ve Edebiyatı

Okulumuzda Türk Dili ve Edebiyatı derslerimizi; Milli Eğitim Bakanlığının belirlediği yeni müfredat doğrultusunda okuma, yazma ve sözlü iletişim adlarıyla üç ana başlık altında yürütmekteyiz. Öğrencilerimizin hem edebiyat hem dil bilgisi konularını anlayarak öğrenmelerini sağlamak için onların hazırbulunuşluk düzeyleri göz önünde tutularak “Buluş Yoluyla Öğrenme”, “Oyun Drama” gibi birçok eğitim öğretim tekniği kullanılıp öğrencilerimizin derslere aktif olarak katılmalarına dikkat edilmiş; bu şekilde öğrencilerimizin işlenen konularla ilgili kendi örneklerini vermelerine ve kendi metinlerini oluşturmalarına fırsat tanınmıştır. Ayrıca kitap okuma saati olarak belirlediğimiz zamanlarda öğrencilerimizin aktif birer okuyucu olmaları yanında bilinçli bir okuyucu olabilmeleri için de kitap okuma, anlama ve yorumlama konuları üzerinde durularak hem okuma hem yazma teknikleri konusunda öğrencilerimiz bilgilendirilmektedir. Derslerimizde, öğrencilerimizde yalnız akademik bilgi değil edebi zevk, sanat merakı ve estetik bakış açısı kazandırmayı amaçlamaktayız.

Ansolon