TED Genel Müdür Yardımcısı Sayın Ali ŞENER ve İç Denetçi Sayın Birkan HANCİ okulumuzu ziyaret etmişlerdir.


Ansolon