Fen ve Teknoloji

Fen, doğal çevreyi inceleme ve korumaya yönelik bir süreç ve bu sürecin ürünü olan organize bilgilerden kurulu bir bütündür.

TED Ereğli Koleji olarak sorgulayan, araştıran, günlük yaşam problemlerine çözüm ve proje üretebilen, ürettiği projeleri sunma becerisine sahip fen okuryazarı bilim insanları yetiştirmek temel hedefimizdir.

Bu doğrultuda öğrencilerimizin bireysel farklılıklarını göz önünde bulundurarak onlara bilgiye nasıl ulaşacaklarını öğretmek, düşünme, araştırma ve sorgulama becerilerini geliştirerek yaratıcı sorular sormalarını sağlamak amacıyla etkinlikler düzenler tüm bu bilimsel becerileri kullanacakları ortamlar sağlarız.

Düşünsel gelişim sürecinde olan çocuklarımızın bilimsel mantığı daha iyi kavrayabilmeleri ve sağlam bir temel oluşturabilmeleri için Fen ve Teknoloji derslerimiz öğrenci merkezli bir yaklaşımla Türkçe olarak okutulmaktadır.

Ansolon