Eğitim Teknolojileri

GELECEĞİN DİLİ KODLAMA

2015 yılından beri okulumuzda verilen kodlama eğitimi ile öğrencilerimize, kodlama becerisi kazandırılmakta ve böylece öğrencilerimizin problem çözme, analitik düşünme, olaylar arasındaki ilişkileri görebilme ve yaratıcı düşünebilme gibi yetileri geliştirilmektedir.

Bilişim teknolojileri ve yazılım derslerinde çeşitli programlama dilleri ve kodlama platformlarını öğrenen öğrencilerimizin üreten bir nesil olmalarını sağlamak amacıyla okulumuzda her öğrencinin kendine özgü ürünleri kodlayarak oluşturabileceği ortamlar sağlıyoruz. Bu sayede öğrencilerimize maker hareketinin temelinde yatan üretme düşüncesini aşılayarak ürünlerin tüketilmesinden önce onun nasıl üretilebileceğini sorgulatıyoruz. Bir problemin çözümüne yönelik hali hazırda geliştirilmiş uygulamaları kullanmak yerine, geleceğin dilini kodlayarak öğrenen öğrencilerimiz kendi programlarını ve oyunlarını geliştiriyorlar. Bu sayede bilgisayarı sadece oyun aracı olmaktan çıkarıp üretim yapacakları bir araç haline dönüştürüyorlar.

Öğrencilerimiz, bilişim teknolojileri ve yazılım derslerinde müfredat kapsamında ve yılda iki defa olmak üzere tüm dünyada uygulanmakta olan “Kodlama Saati” etkinliklerinde dünyadaki okullar ile eş zamanlı kod yazma etkinliklerine katılıyor ve etkinliği tamamlayan öğrencilerimiz sertifikalarını alıyorlar.

MAKER HAREKETİ

Maker Hareketi tüketen değil üreten toplum olmak için ortaya çıkmış bir harekettir. Maker Hareketi içerisinde üretmeye çalışan herkes Maker(Üretmen) olarak adlandırılır. Devre tasarlama, kodlama, üç boyutlu tasarlayan herkes Maker olarak adlandırılabilir. Maker Hareketinin temelinde üretmenin yanında bir soruna çözüm bulmakta önemlidir. Eğer ortada bir sorun varsa ve kişi onu elindeki malzemelerle çözebilirse o kişiye Maker diyebiliriz.

Maker Hareketi öncülerinden Dale Dougherty’nin tanımına göre, “Maker ruhunun temelinde rekabet yerine paylaşım, para yerine yetenek, ezber bilgi yerine deneyim vardır.” TED Konya Ereğli Koleji olarak okulumuzda öğrencilerimizin tasarladıkları üç boyutlu tasarımların baskılarını 3D yazıcımızdan baskı alarak, gerek Arduino, vb. elektronik devreler, bileşenler ile öğrencilerimize hayal gücü ile yapabileceklerinin sınırsız olduğu ortamlar sunarak, Maker felsefesini öğrencilerimize kazandırmaya çalışmaktayız.

İnanıyoruz ki, öğrencilerimiz Maker ruhuna sahip olursa hayatlarında daha çözüm odaklı daha paylaşımcı ve en önemlisi hayallerini gerçekleştirmekte daha cesur davranan bireyler olacaklardır.

Ansolon