Türkçe

Türkçe dersi, ilkokulda bir anadil öğretim dersidir. Türkçe dersinde amaç “Türkçe’yi doğru, güzel ve etkili kullanma, Türkçe’yi geliştirme, yayma ve gelecek nesillere aktarılmasını sağlamaktır. Bu ders diğer dersleri doğrudan etkileyebilecek kadar önemlidir. Öğrencilerin bilgiyi kavrayabilmesi için ders kitaplarında kelimeler ve terimlerin anlamlarını net ve iyi bilmeleri gerekir. İyi bir anadili eğitimine sahip bir kişi bunu tam ve doğru olarak anlayabilir. Okulumuzun amacı da anadilinde yetkin bireyler yetiştirmektir.

Eğitimin en önemli işlevi, bireyleri belirli amaçlarına göre eğitmek, üyeleri çağdaş dünyayla uyumlu bir toplumda yaşatmak ve bireyleri gereken donanıma dönüştürerek toplumun ihtiyaç duyduğu niteliklere kavuşturmaktır. Bu öğretimin yapı taşlarından olan öğretmenlerimiz, öğrencilerimizin öğrenmesine ve gelişmesine yardımcı olan bilişsel, duygusal ve psikomotor becerileri Türkçe dersiyle harmanlayarak çok yönlü bir eğitim vermektedirler. Ayrıca Türkçe dersinde, çocukların gelişimlerini tamamlamalarına, becerilerini geliştirmelerine, sosyalleşmelerine, sosyal normlara uymalarına, üretici olmayı öğrenmelerine, kültürel yapıya uyum sağlamalarına ve bilgiyi yaymalarına yardımcı olmaktadırlar.

Türkçe Dersi Öğretim Programı’nda ilk okuma yazma öğretiminde “Ses Esaslı İlk Okuma Yazma Öğretimi” benimsenmiştir. Bu doğrultu da öğrencilere Dik Temel Harflerle öğretimimizi gerçekleştirmekteyiz.

Okulumuzda, okuma alışkanlığı kazandırmak, üreten, gelişen ve geliştiren bireyler olmalarını sağlamak, merak duygularını geliştirmek, araştırmacı ve bilgiye ulaşmak için farklı yollar deneyen bireyler yetiştirmek asıl gayemizdir.

“Türk Dili Türk milletinin kalbidir, zihnidir.” Gazi Mustafa Kemal Atatürk (1929)

Ansolon