Matematik

Matematik dersinde öğrencilerimizin 4,5 ve 6 basamaklı doğal sayıları okuyup yazmalarını bu sayıların basamak ve bölüklerini göstermelerini, rakamların basamak değerlerini belirtmelerini, bir örüntüyü kurallarına göre tamamlamalarını, ondalık kesirleri okuyup, yazan, karşılaştırabilen, problem çözme sürecinde kendi düşünce ve akıl yürütmelerini rahatlıkla ifade edebilen, tahmin etme ve zihinden işlem yapma becerilerini etkin bir şekilde yapabilen, işlemlerde akıcı olmalarını, matematiksel kavramlar arasında ilişki kurmalarını, matematiğin dilini, kavramlarını, terimlerini ve sayıları kullanarak iletişim kurabilmelerini, matematiksel modellemeler yapabilmelerini, açılar ve çeşitlerini tanıyıp yakın çevresinden örnekler verebilmelerini, kesir çeşitlerini tanıyıp günlük yaşantısından örnekler vermelerini, matematiğin sanat ve estetikle ilişkisini fark edebilen bireyler olmalarını, akıl yürütmek ve nesneler arasındaki ilişkileri matematiksel terimlerle ifade etmek için uygun stratejileri seçebilmelerini ve problem çözme becerilerine sahip olmalarını matematiğin günlük yaşamımızdaki yerinin farkına varıp, gücünü ve faydalarını takdir edebilmelerini hedeflemekteyiz.

Okulumuzda MEB Matematik Öğretim Programının “Her çocuk matematiği öğrenebilir.” vizyonuyla hazırlanan matematik öğretim programımız ile matematik ile ilgili kavramların ve ilişkilerin geliştirilmesi temel alınmıştır. Dersimizde öğrencilerimizin matematiği sevmesini ve ilgi duymasını, matematiğin gerçek hayatın bir parçası olduğunu anlamaları için fırsatlar yaratmak amacıyla konularla örtüşen ve pekiştiren çeşitli etkinlikler hazırlamakta ve uygulamaktayız. Derslerimiz hazırladığımız bu etkinlik ve çalışma yaprakları ile zenginleştirilerek, daha eğlenceli, somut ve kolay anlaşılır bir şekilde işlenmekte.

Öğrencilerimizin kazanımlar ile ilgili eksiklikleri tespit edilip giderilmesi için tekrar ve pekiştirici çalışmalarımız sürdürülmektedir. Öğrenme ortamımızı tüm öğrencilerin, anlamadıklarını rahatlıkla öğretmenlerine sorabilecek ayrıca arkadaşlarına sorular sorabilecekleri ve matematiksel varsayımlarda bulunabilecekleri şekilde düzenlemekteyiz.

Ansolon