Hayat Bilgisi

Hayat bilgisi dersi çocuğun öğrenme ortamının okula taşınarak genişlemesi, planlı ve sistemli bir şekilde doğru-eksiksiz öğrenmesine katkı sağlaması için öğretim programında yer alan bir derstir. Bu ders, öğrencinin çok boyutlu ilişkiler kurduğu, ilköğretime başlamadan önceki eksik ve yanlış öğrenmelerin giderildiği, çağın gereklerine uygun temel bilgilerin, becerilerin ve tutumların kazandırıldığı, öğrencilerin öncelikle kendilerini sonra da yakın çevrelerini biyolojik, psikolojik, kültürel yönleriyle bir bütün olarak tanıdıkları bir derstir. İlkokulumuzun 3. ve 4. sınıf ders programında yer alan "Fen ve Teknoloji" ile "Sosyal Bilgiler" derslerine giriş niteliği taşıyan Hayat Bilgisi dersi, 1-2 ve 3. sınıflarında yer almaktadır.

Bu derste birey, toplum ve doğa olmak üzere 3 öğrenme alanı bulunmaktadır. Bu öğrenme alanlarında üç temaya yer verilmektedir.

"Okul Heyecanım"

"Benim Eşsiz Yuvam"

"Dün, Bugün Yarın"

Atatürkçülük ile ilgili konular bu temaların içine yerleştirilmiştir. Bu kapsamda Atatürk'ün kişiliği, özellikleri, hayatı ile ilgili olaylar ve olgular, önderliğinde kavuşulan hak ve hürriyetler, Türk milletine yaptığı hizmetler ele alınmaktadır. Bununla birlikte Kurtuluş Savaşı'nın kazanılmasında Türk milletinin yardımlaşması-dayanışmasının önemi, milli bayramların milli birlik ve beraberlikte ki önemi ve vatandaşlık görevleri yer almaktadır.

Ansolon