Fen ve Teknoloji

Öğrencilerimizin “Kazanım Merkezli Eğitim Sistemi” ne göre Fen Bilimleri dersinde Biyoloji, Fizik, Kimya, Yer, Gök ve Çevre Bilimleri, Sağlık ve Doğal Afetler hakkında temel bilgiler kazandırmayı, doğayı keşfedebilmeyi ve insan-çevre arasındaki ilişkiyi anlayabilme sürecinde, bilimsel süreç becerilerini ve bilimsel araştırma yaklaşımını benimseyip karşılaşılan sorunlara çözüm üretebilmelerini, bilimin toplumu ve teknolojiyi, toplum ve teknolojinin de bilimi nasıl etkilediğine ilişkin farkındalıklarını geliştirmek, eleştirel ve bilimsel süreç becerilerini kullanabilen, araştırma becerileri gelişmiş, problem çözebilen, bilim ve teknolojideki yenilikleri takip eden bireyler olarak yetişmelerini hedeflemekteyiz.

Derslerimizin işleyişinde "yaparak, yaşayarak" öğrenmeyi temel alarak öğrencilerimizin haftalık 3 ders saatlik Fen Bilimleri derslerinde; grup çalışmaları, bireysel çalışmalar, laboratuvarımızda deney aktivitelerimiz,3D sınıfımızda pekiştirici görseller,3 boyutlu konu anlatım videoları, ders içi-dışı etkinlikler ile keşfetme, bilgiyi yapılandırma, yeni kavramlar ile durumları ilişkilendirme etkinlikleri yapmalarını, istenilen konuyu araştırıp raporunu toplum karşısında sunum yaparak çalışmalarının sonucunu aktarıp ,paylaşmalarını sağlamaktayız. Ayrıca fen bilimleri eğitiminde öğrencilerimize akıllı tahtayı kullandırılarak, bilgi ve iletişim teknolojilerinden yararlanılmasına önem vermekteyiz.

Fen Bilimleri dersi aracılığı ile öğrencilerimiz;

· Vücudumuzun destek ve hareketini sağlayan kemik, eklem, kas ve iskelet kavramlarını ve bu yapılar arasındaki ilişkileri açıklayan,

. Soluk alıp vermede görevli yapı ve organları tanıyan ve şema üzerinde gösteren,

. Egzersiz, soluk alıp verme ve nabız arasında ilişki kuran,

. Mıknatısın ne olduğunu ve kutuplarını bilen,

. Mıknatısın etki ettiği maddeleri deney yaparak keşfeden,

. Mıknatısların günlük yaşamdaki kullanım alanlarına örnekler veren,

. Beş duyu organını kullanarak maddeyi niteleyen temel özelliklerini açıklayan,

. Maddelerin özelliklerini sınıflandırabilen,

. Günlük yaşamında sıklıkla kullandığı maddeleri saf madde ve karışım şeklinde sınıflandıran ve aralarındaki farkları açıklayan,

. Bilimde ve teknolojide yenilikleri araştırmaya istekli,

· Bilim ve teknolojideki ilerlemeleri/ gelişmeleri yaşadıkları toplum ve çevreye uyarlayabilen,

· Doğa olaylarını anlayabilen, gözlem ve çıkarım yapabilen,

· Kuvvetin maddeler üzerinde etkilerini fark eden,

· Ortamları uygun şekilde aydınlatmanın göz sağlığı açısından önemini bilen,

· Aydınlatma araçlarının tasarruflu kullanımının aile ve ülke ekonomisi bakımından önemini araştıran ve sunan,

. Işık ve ses teknolojilerinin gelişimini gözlemleyebilen,

· Basit elektrik devresi yapabilen,

· Geçmişten günümüze bilim insanlarının çalışmalarını takip edebilen,

. Mikroskobik canlıların varlığını fark eden ve mikroskop yardımı ile bu canlıları gözlemleyen,

. Dünya’nın dönme ve dolanma hareketlerini ve bu hareketlerin sonucunda gerçekleşen olayları açıklayan,

· Günlük olaylar ile okulda öğrenilenler arasında ilişkileri kavrayarak projeler üretebilen,

· Amacına uygun, deney düzeneği kurmayı ve yapmayı öğrenip, bilgiye bu şekilde ulaşabilen,

· Alınan güvenlik önlemlerine dikkat ederek laboratuvarı etkili ve amacına uygun bir şekilde kullanabilen bireyler olmalarını beklemekteyiz.


Ansolon