Bilişim Teknolojileri

Bilişim Teknolojileri dersinde öğrencilerin, bilgisayar okur-yazarlıkları ile çağı yakından takip edebilmeleri ve mezun oldukları zaman bilgisayar teknolojilerini etkin bir biçimde kullanabilecek düzeye gelmeleri hedeflenmektedir.

Dersler, her öğrencinin bir bilgisayarı kullanabilmesine imkan tanıyan bilgisayar laboratuvarlarında yapılmaktadır. Bilgisayar laboratuvarlarında internet bağlantısı ve akıllı tahta mevcuttur.

Bilişim teknolojileri ve yazılım derslerinde çeşitli programlama dilleri ve kodlama platformlarını öğrenen öğrencilerimizin üreten bir nesil olmalarını sağlamak amacıyla okulumuzda her öğrencinin kendine özgü ürünleri kodlayarak oluşturabileceği ortamlar sağlıyoruz. Bu sayede öğrencilerimize maker hareketinin temelinde yatan üretme düşüncesini aşılayarak ürünlerin tüketilmesinden önce onun nasıl üretilebileceğini sorgulatıyoruz. Bir problemin çözümüne yönelik hali hazırda geliştirilmiş uygulamaları kullanmak yerine, geleceğin dilini kodlayarak öğrenen öğrencilerimiz kendi programlarını ve oyunlarını geliştiriyorlar. Bu sayede bilgisayarı sadece oyun aracı olmaktan çıkarıp üretim yapacakları bir araç haline dönüştürüyorlar.

TED Konya Ereğli Koleji olarak okulumuzda öğrencilerimizin tasarladıkları üç boyutlu tasarımların baskılarını 3D yazıcımızdan baskı alarak, gerek Arduino, vb. elektronik devreler, bileşenler ile öğrencilerimize hayal gücü ile yapabileceklerinin sınırsız olduğu ortamlar sunarak, Maker felsefesini öğrencilerimize kazandırmaya çalışmaktayız.

İnanıyoruz ki, öğrencilerimiz Maker ruhuna sahip olursa hayatlarında daha çözüm odaklı daha paylaşımcı ve en önemlisi hayallerini gerçekleştirmekte daha cesur davranan bireyler olacaklardır.

Ansolon