Biyoloji

TED Konya Ereğli Koleji olarak Biyoloji dersinde temel misyonumuz karşılaştıkları problemlere bilimsel yaklaşımla çözüm bulma alışkanlığına sahip olan, ulusal ve uluslararası bilimsel çalışma ve buluşları takip eden, eğitim yardımcı malzemeleri ve laboratuvar malzemelerini iyi kullanmayı hedefleyen, Atatürk ilkelerine bağlı, çevresine karşı duyarlı ve saygılı, ülkesinin ihtiyaç ve sorunlarına karşı sorumluluk duygusu içerisinde bireyler olarak yetiştirmektir. Öğrencilerimizin eğitim, sağlık, çevre, sanayi, endüstri, tarım, orman, gıda sektörlerinde ve biyoloji bilimiyle sıkı ilişkili daha birçok alanda çalışabilecek bilgi donanımı ile donanmış biyoloji ile ilgili temel bilgi ve becerilere sahip olabilmelerini, bilgiye ulaşmak için araştıran ve sorgulayan bireyler olabilmelerini, hayata ve geleceğe umutla bakabilen, her türlü şart ve koşulda özgüvenini kaybetmeyen bireyler olabilmelerini, bireyler olarak yetiştirmekteyiz.

Biyoloji derslerimizde olarak vizyonumuz, yaşam bilimindeki gelişmeleri, yeni teknolojileri ve yeni uygulama alanlarını takip edebilen çevreye duyarlı ve saygılı, ülkesine karşı sorumluluk duygusu taşıyan Yaşam bilimleri dışındaki bilimlerle işbirliği yapabilen, multidisipliner çalışmayı kavrayabilen, ortak çalışma alanı yaratabilme konusunda öncülük edebilen biyologlar yetiştirmektir.

Diğer yandan, nitelikli eğitim ve öğretim yapan, uluslararası düzeyde bilgi üreten ve sürekli gelişen, dünyadaki bilimsel gelişmeleri takip eden ve ona katkıda bulunan araştırmalar yaparak okulumuzun ve ülkemizin bilimsel gelişimine öncülük eden bir birim olmaktır.

Derslerde işlenen konular, insan sağlığıyla bağdaştırılarak konuların işlenişi sırasında film, saydam, deney, gezi, gözlem ve projeler ile desteklenerek öğrencilerimizin yaratıcılıklarının geliştirilmesi hedeflenmektedir.

Ansolon